Singapore Trip 7/2019

Arrived at 12:40am - check-in Finish check-in at the hotel at 2:00am, rest. 07/09/2019 Bugis and Kampong Glam area ( .... - 12pm) All the best attractions in Bugis and Kampong Glam area revolve around the area’s thriving cultural scene. These two vibrant and ethnically diverse neighbourhoods merge into one another, creating a melting pot … Continue reading Singapore Trip 7/2019

Ngày trời thôi xanh

Ngày em ngước nhìn lên bầu trời và tuyệt vọng nhìn sâu vào từng tầng mây buồn màu nước mắt ấy, là ngày em biết em phải thôi hy vọng, phải mạnh mẽ gượng cười cho tương lai của chính em... Em không nghĩ và cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ yêu … Continue reading Ngày trời thôi xanh